Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Programy, které slouží k volání přes internet z počítače nebo chytrých mobilů.

Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod pali » sob 27. úno 2021 20:53:22

Áno, skutočne to ide a podľa môjho názoru je to viac spoľahlivejšie ako príjem vo FAXovej forme. Mne sa takto SMSky prijímajú na mojom Odorik čísle v textovej forme a posielajú ako text v tele emailu. V nasledujúcich odstavcoch popíšem moje skúsenosti a moje výsledky testov, ktoré som robil s nomadickými a geografickými Odorik číslami.

Ako funguje príjem SMSiek na geografických a nomadických číslach?

SMSka poslaná na ľubovoľné geografické alebo nomadické číslo, nech už je poslaná z ktoréhokoľvek mobilného čísla od ktoréhokoľvek operátora, skončí u O2 a oni ju pošlú Materny. Materna následne bude SMSku doručovať na cieľové číslo a je jedno, či to je analógová pevná linka, ISDN linka alebo VOIP linka cez SIP. A tiež je jedno u ktorého operátora je cieľové geografické či nomadické číslo vedené. Materna má u seba vedený zoznam čísiel, u ktorých je zapnuté doručovanie textovou formou. Tento zoznam budem ďalej nazývať whitelist.

V prípade, že je cieľové číslo na whiteliste, tak SMSka sa bude doručovať v textovej forme. Konkrétne to je binárny TPDU formát (3GPP TS 23.040), ktorý je (takmer) úplne rovnaký ako sa používa v mobilnej sieti. Tzn. je v ňom uvedené, či je to textová SMSka alebo binárna SMSka (ako sa kedysi posielali zvonenia, čiernobiele tapety na mobily a pod.). Taktiež je tam uvedené, či je to fragment "dlhej" SMSky (ktorá má viac ako 160 znakov) a aj jeho poradové číslo a identifikátor aby bolo možné jednotlivé fragmenty opätovne a jednoznačne poskladať do pôvodnej dlhej správy.

SMS dáta v TPDU formáte sú zabalené do F-SMS protokolu definovanom v štandarde ETSI ES 201 912. Toto už je špecifické pre pevné siete a v mobilnej sieti sa nepoužíva. Samotný F-SMS protokol je kódovaný do hlasového half-duplex V.23 modemu (1200 baudov) a prenášaný cez in-band audio hovor, veľmi podobne ako FAX. Tzn. pre VOIP SIP linky je potom prenášaný v RTP paketoch pomocou PCMA alebo PCMU kodeku. Telefónny hovor prichádza z telefónneho čísla 14700.

V prípade, že cieľové číslo sa nenachádza na whiteliste, potom Materna skonvertuje SMSku do nejakého medziformátu a doručuje ju buď vo FAXovej alebo hlasovej forme. Zavolá z čísla 284001000 na cieľové číslo. V prípade, že sa po zdvihnutí hovoru z cieľovej linky ozve CED signál (2100 Hz stály signál po dobu asi sekundy), tak SMSka bude doručovaná ako bitmapa vo FAXovej forme. Ak sa CED signál z cieľovej linke neozve, SMSka bude prečítaná plechovou hubou.

Ak doručovanie v textovej forme niekoľkonásobne zlyhá, tak sa vraj telefónne číslo z whitelistu odstráni. Avšak po 3 neúspešných pokusoch o doručenie, testované číslo vyradené z whitelistu nebolo. Viac som to neskúšal, takže neviem.

Výhody textového formátu oproti FAXu/hlasu

 • Textový formát sa dá jednoduchšie čítať a jednoduchšie sa robí konverzia do (textového) emailu
 • Vo FAX/hlas formáte z čísla 284001000 sa SMSka doručuje iba medzi 08:00 - 22:00. Ak ju odosielateľ pošle v noci, príde až ďalší deň ráno. V textovom formáte z čísla 14700 je doručovaná počas celého dňa aj v noci.
 • Číslo 14700 pre textovú formu volá prakticky okamžite po poslaní SMSky (cca do 10 sekúnd). Číslo 284001000 pre FAX/hlas volá niekedy až po 15 minútach od poslania SMSky.
 • Doručovanie SMSky textovou formou od zdvihnutia hovoru trvá cca 3-5 sekúnd. Doručovanie FAXovou formou od zdvihnutia hovoru trvá minútu a niekedy aj viac. FAX síce používa rýchlejší modem ako F-SMS ale zas musí preniesť bitmapu o veľkosti A4. F-SMS stačí poslať cca 200 bajtov.
 • Textový F-SMS formát je totožný s formátom aký používajú mobilné telefóny a teda sa v ňom nachádza informácie, že prijaté dáta sú iba časť/fragment dlhšej SMSky. Vo FAXovom ani hlasovom formáte nie je uvedená žiadna informácia o tom, nijak sa nedá rozpoznať ktorá časť je prvá, ktorá druhá a jednotlivé časti sa doručujú v náhodnom poradí (tzn. viac krát sa mi stalo, že najprv prišla druhá časť a až potom prvá)

Nevýhody textového formátu oproti FAXu/hlasu

 • SMSka v textovom formáte z čísla 14700 je doručovaná iba dva krát. Druhý pokus je cca o 30 sekúnd. Po neúspešnom doručení (napr. preto, že bolo obsadené alebo hovor nikto nezdvihol) je SMSka stratená. Avšak pri zahraničných odosielateľoch, bola spätne vrátená odosielateľovi doručenka o nemožnosti doručiť správu.
 • SMSka v FAX/hlas formáte je doručovaná asi dva dni. Po neúspešnom doručení idú 3 ďalšie pokusy po hodine. Ďalšie následné pokusy sú potom po dvojhodinových intervaloch. Ak je po 22:00, tak ďalší pokus o doručenie je až ďalšie ráno.

Problémy s textovým F-SMS formátom

 • Treba sa dostať na whitelist. Pre zákazníkov O2 to spravia na zákazníckej linke alebo to ide spraviť aj samostatne, viď: https://www.o2.cz/osobni/sluzby-podle-a ... luzby.html Zákazníci ostatných operátorov (ako napr. my u Odoriku) sú odkázaný na svojho operátora aby sa dohodol s Maternou na zaradenie jednotlivých čísel do whitelistu (tzn. aby Materna prepla doručovanie SMSiek z FAX/hlas režimu na textový). V O2 mi povedali, že to musí spraviť operátor zákazníkov, ktorý sa musí s Maternou dohodnúť.
 • Odorik má nejakú chybu s normalizáciou telefónnych čísel a F-SMS hovor na Odorik linke prichádza z tel. čísla 00420+42014700 namiesto z 14700. Vyzerá to tak, že Odorik chybne pridáva medzinárodnú predvoľbu +420 a to dokonca dva krát. Správne má byť to číslo ale bez medzinárodnej predvoľby.
 • Musí sa použiť PCMA (alebo PCMU) kodek. Kvôli použitiu V.23 modemu na prenos nie je prakticky možné používať komprimované kodeky.
 • Neexistuje poriadna F-SMS implementácia pre SIP (treba V.23 modem, SIP protokol a ešte k tomu TPDU). F-SMS bolo vymyslené pre pevné analógové siete a tak sa takmer nikto nevenoval implementácii pre VOIP/SIP.
 • Analógové HW zariadenia pre príjem F-SMS správ nemajú veľmi dobre implementovanú opravu chýb a ani samotný protokol. Mnou testované zariadenie Jablotron MT-77 Piccolo pri doručovacej chybe oznámilo druhej strane, že SMSku úspešne prijalo (aj napriek tomu, že neprijalo) a SMSka sa stratila.
 • F-SMS štandard popisuje, že koncové zariadenie môže zavolať na číslo centra a "stiahnuť" si SMSky, ktoré neboli prijaté v čase, keď bola linka obsadená. To je možno dôvod prečo ich Materna doručuje iba 2x. Avšak na číslo centra 14700 sa akosi zo siete Odoriku nedá dovolať.

F-SMS implementácia pre SIP

Napísal som si vlastný program na príjem SMSiek F-SMS protokolom cez SIP, včítane V.23 modemu a TPDU formátu. Dokáže správne rozpoznať dlhé fragmentované SMSky a správne pospájať jednotlivé časti do pôvodneho stavu. Zvláda aj UCS-2 kódovanie SMSiek. S vlastnou softwarovou implementáciu V.23 demodulátoru som sa dosť vyhral. Ono to nie je úplne najjednoduchšie naimplementovať demodulátor pre PCMA kodek, kde je audio samplované na 8000 bajtov za sekundu. Pri 1200 V.23 baudovom modeme to vychádza iba na 6 až 7 nameraných vzoriek, ktoré kódujú jeden bit. Pomocou start a stop bitov robím synchronizáciu a dovoľujem odchýlku až o štvrtinu celej fáze. Nakoniec s nasadením FIR filtru v posuvnom okne na metódu najmenších štvorcov, dokážem demodulovať aj signál z trochu komprimovaných kodekov na výbornú. Ak má signál dostatočne veľkú intenzitu beriem pravdepodobnejší výskyt 0/1 bitu. Komprimovaný signál, ktorý testované zariadenie Jablotron MT-77 Piccolo ani Materna server na druhej strane hovoru nedokázali demodulovať (vrátili chybu), som bez problémov s mojou implementáciou rozpoznal.

Môj program prijíma všetky prichádzajúce hovory (ide ale nastaviť regex na 14700), snaží sa prijať všetky SMSky, ktoré druhá strana posiela a potom ich buď uloží na disk alebo prepošle emailom. Celý program funguje ako daemon, ktorý mi beží na serveri, na ktorý si nechávam presmerovať hovory z čísla 00420+42014700. A to pomocou SIP uri a paralelného podmieneného presmerovania u Odoriku.

Celý program som zverejnil na adrese: https://github.com/pali/sip-fsms/

Beriem to ako čisto výskumný projekt. Ak by niekto chcel poradiť ako to nasadiť a používať, tak rád pomôžem.

Otázky na Odorik

 • Bolo by možné opraviť normalizáciu čísel aby tel. hovory z čísla 14700 boli na linke zobrazené ako hovory z čísla 14700 a nie 00420+42014700? Predpokladám, že to je rovnaká chyba, že pred deväťmiestne číslo sa automaticky pridáva prefix 00420 lebo deväťmiestne číslo sa chápe ako číslo v národnom formáte. Na spojazdnenie Jablotron MT-77 Piccolo zariadenia som si musel spustiť vlastný SIP server, ktorý som dal medzi Odorik a ATA bránu (pre ten Jablotron) a ktorý prepisoval SIP hlavičky v hovoroch od Odoriku = odstraňoval tú duplicitnú medzinárodnú predvoľbu. Lebo všetky F-SMS HW zariadenia v ČR očakávajú číslo 14700 bez medzinárodných predvolieb.
 • Bolo by možné zistiť, že prečo sa nedá dovolať na číslo 14700 z Odorik linky? Lebo z opačného smeru, tzn. z čísla 14700 na Odorik linku hovory normálne prichádzajú. Nemôže byť nejaký problém, že treba pre toto číslo nejaké špeciálne routovanie? Napr. aby sa hovory na toto číslo routovali rovnakou cestou ako prichádzajúce hovory z tohto čísla? ID hovorov z dneska, keď som sa z Odorik linky neúspešne snažil na toto číslo dovolať: 399657424 a 399657426. A ID úspešne prijatých hovorov, keď mi toto číslo 14700 volalo (posielalo SMS správy): 399649819 a 399644437. Možnosť zavolať na toto číslo by mohlo umožniť doručiť SMSky, ktoré tam čakajú a ktoré neboli úspešne doručené.
 • Bolo by možné iniciovať nejakú komunikáciu s Maternou aby si zákazníci Odoriku, ktorí majú buď HW zariadenia (ako je Jablotron MT-77 Piccolo) alebo SW F-SMS implementáciu (akú som zverejnil napr. ja) aby ich Materna zaradila na zoznam čísel, ktorým môže doručovať SMSky v textovej forme? Doterajšia informácia je, že textový F-SMS formát je pre VOIP/SIP linky by default vypnutý lebo V.23 modem je nekompatibilný s VOIP. To rozhodne nie je pravda, pri použití PCMA to funguje aj s HW zariadeniami (ako je Piccolo), tak aj so SW implementáciou (ako je tá moja). Naviac, FAX používa rýchlejšie modemy ako F-SMS, takže na linke, ktorá zvládne FAX musí zvládnuť aj F-SMS.
Dostať sa na ten zoznam pre ľudí, ktorí nie sú zákazníkmi O2, je takmer nemožné. Mne na zákazníckej podpore O2 "prepli" Odorik číslo a zaradili do zoznamu na príjem SMS v textovom formáte. Ale to len preto, že si neskontrolovali, že nie som zákazník O2 a že požadované číslo nepatrí do rozsahu čísel O2.

Možno by mohlo fungovať portácia čísla z Odorik do O2, potom v O2 prepnúť číslo z hlasovej formy na textovú a následne portovať číslo späť k Odoriku. Ale to je dosť finančne náročné (a asi to nikomu nestojí za to).
pali
 
Příspěvky: 70
Registrován: čtv 08. srp 2019 20:20:55

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod pe.havel » sob 27. úno 2021 22:09:06

Já se nezmůžu na slovo a jen zírám :oGeniální, skvělé! Díky moc!

Jestli se to někdy podaří nasadit ve velkém (např. na Odoriku, včetně vyřešení přidávání na whitelist) a umožní se např. přeposílání přes SMS bránu na jiné mobilní číslo, tak jednou provždy skončí jedna velká noční můra některých vlastníků VoIP linek, co se jmenuje "SMS na pevnou"!
pe.havel
 
Příspěvky: 68
Registrován: pát 02. zář 2016 10:34:20

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod xsouku04 » ned 28. úno 2021 1:15:36

Díky za to všechno info. To muselo dat práce. To uceňuji.

Pro všechny ostatní připomínám nepříjemná fakta. Příjem SMS na pevnou linku nemá až tak zásadní význam, protože odesilatel neplatí běžnou cenu, ale zvýšenou cenu a neuplatňují se balíčky. Spousta služeb proto odmítá na pevná čísla SMS posílat. I ten, kdo má vše neomezené, tak za poslání SMS na pevnou platí.
A to je ten hlavní důvod, proč tahle služba existuje, protože to pomůže mobilním operátorům vydělat několik miliónů korun navíc. Vytáhnout peníze z lídí, kteří většinou omylem pošlou SMS na pevnou.
Automat, co SMS předčítal, byl dříve hodně nesrozumitelný. Platí to pořád? Pokud SMS nebyla velmi krátká a jednoduchá, nebylo moc šance tomu rozumět. Navíc ji to přečetlo jen maximálně dvakrát. Odesílání faxů jednoho den přestalo fungovat a trvalo několik měsíců, než jsme je přiměli to opravit. Už jsem myslel, že to ani nepůjde. Takoví jsou v Materně arogantní profíci na světové úrovni. Nejdříve si mysleli, že fax už skoro nikdo nepoužívá, a pak měli několik měsíců problém, jak to opět zprovoznit. Ostatně kdyby měli zájem, mohli by předávat SMS VoIP operátorům (kterých bude brzy většina) jednoduše na základě nějakého API. Ale jak jsem psal, zjevně jde jen o to vybrat poplatky za SMS.

Vyjednat si tedy s Meternou, aby naše čísla přidala na seznam, nemusí být jednoduché. Nicméně mohli bychom zařadit všechna čísla u nás a všem SMS posílat pomocí emailu případně SIP zprávy. Když jsem s nimi mluvil, tak se tvářili, že VoIP operátoři to příjimat nemohou, protože to technicky nejde. Ale to nyní díky "pali" nyní padlo, tak jsem zvědav, jak se k tomu postaví a jestli si vymyslí jinou zástupnou výmluvu. Je pravda, že oni nemohou nijak diskriminovat menší operátory, ale můžou si vymyslet nějaké umělé obstrukce, aby se to nevyplatilo. Na druhé straně je pravda, že čím lépe to bude fungovat, tím více by se podobných SMS mohlo poslat.

Co se týče opravy čísla, z kterého chodí hovory, to samozřejmě možné je. Odchozí hovory na tohle podivné číslo zjevně nepůjdou - T-mobile je odmítá převzít. Také není jasná cena, která u podobně divných čísel bývá přemrštěná. Jestli nemá ČTÚ ve své databázi chybu (což je klidně možné), tak takové číslo nikdo přidělené nemá. https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze ... sla-a-kody Je tak otázka, zda-li vlastně to číslo smějí vůbec používat, nebo když je to na SMS, tak se to řídí nějakým jiným plánem? Shortkódy (krátká čísla na SMS) totiž také v tom plánu nejsou.

Jinak děkuji moc za informace, vše jsou to věci, které by pro mne byly hodně těžké vypátrat.
Uživatelský avatar
xsouku04
Administrátor
 
Příspěvky: 7308
Registrován: pát 15. říj 2010 11:11:44
Bydliště: Brno

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod pali » ned 28. úno 2021 2:19:38

xsouku04 píše:Pro všechny ostatní připomínám nepříjemná fakta. Příjem SMS na pevnou linku nemá až tak zásadní význam, protože odesilatel neplatí běžnou cenu, ale zvýšenou cenu a neuplatňují se balíčky.


To závisí od mobilného operátora. Napr. u Kaktusu sú podmienky a ceny pre SMSky na pevné a mobilné čísla rovnaké. Tzn. za SMSky na pevné linky sa platí bežná cena.

xsouku04 píše:Automat co SMS předčítal byl dříve hodně nesrozumitelný. Platí to pořád?


Ja si myslím, že automat je zrozumiteľný ak zvuk posiela. Ale veľa krát ten automat akosi vynecháva slabiky alebo celé slová pri čítaní a namiesto toho je ticho. Takže výsledok je aj tak nezrozumiteľný. Tipol by som, že server, na ktorom beží automat je oddelený od servera, na ktorom je ukončovaný telefónny hovor a spojenie medzi týmito dvomi serverami je preťažené a zvuk z automatu sa stráca skôr ako doputuje k Odorik ústredni.

xsouku04 píše:Ostatně kdyby měli zájem mohli by předávat SMS VoIP operátorům (kterých bude brzy většina) jednoduše na základě nějakého API.


Čo mám informácie, tak Materna poskytuje komerčné služby na odosielanie SMSiek, včítane bulk SMS a včítane prenájmu shortcodových a audiotextových čísel a príjem SMS z nich. Prímanie potom ide cez SMPP protokol, čo je de-facto štandardný protokol na posielanie a prímanie SMSiek cez IP/TCP. Technológiu teda na to majú ale asi sa im nechce...

xsouku04 píše:Odchozí hovory na tohle podivné číslo zjevně nepůjdou - T-mobile je odmítá převzít.


Číslo 14700 tak nejak asi patrí O2. Nemá Odorik upstream spojenie s O2 aby hovor bol routovaný priamo do O2? Prípadne nevie T-Mobile poskytnúť informáciu, prečo hovor odmieta prevziať?

Mám informáciu, že pred rokmi (5-10?) sa z pevných sietí T-Mobile dalo na to číslo dovolať a fungoval aj príjem SMSiek v textovej forme. Či to ale stále platí, to neviem.

xsouku04 píše:nebo když je to na SMS tak se to řídí nějakým jiným plánem? Shortkódy (krátká čísla na SMS) totiž také v tom plánu nejsou.


To číslo 14700 je pre hlasové hovory, nie pre SMS. Tzn. by sa to malo riadiť číslovacím plánom ČTU pre normálne hlasové hovory. To že na tom čísle beží v hlasovom pásme modem je už nepodstatná vec. Ale tiež som to číslo v ČTU pláne nenašiel pridelené. Je v časti Rezerva.

SMS shortcode sú čisto "adresy" pre SMS. Naviac "adresa" pre SMS nemusí byť len čisto numerická, môže v podstate obsahovať ľubovoľný ASCII znak a ešte aj nejaké rozšírené. To že väčšina mobilných telefónov nedokáže poslať SMS správu na textovú "adresu" a že operátori (pochopiteľne) zamietajú príjem SMSiek na nenumerické "adresy" je už vec iná. Ja ale dokážem pomocou GSM modemu cez AT príkazy takúto SMSku poslať. SMS štandard takto umožnuje vytvoriť a poslať SMSku na emailovú adresu. Naši operátori túto službu asi nepodporujú. Čo si pamätám, tak na CCC konferenciách zvykli mať spustenú vlastnú BTSku (dostávali od nemeckého tel. úradu testovaciu licenciu na vysielanie) s vlasnými SIMkami a tam všetky takéto "menej známe služby pre nadšencov" mali rozbehané.Inak dôležitá vec, ktorú by som mal explicitne poznamenať: Akonáhle sa geografické/nomadické číslo dostane na F-SMS whitelist, SMSky sa už doručujú iba v textovej podobe cez ten V.23 modem. Už sa nedoručujú hlasom ani FAXom. Tzn. ak si chce niekto prepnúť doručovanie na textový režim, musí byť pripravený a byť schopný SMSky začať prijímať tým F-SMS protokolom cez V.23 modem (napr. HW prístrojom pripojeným cez ATA bránu alebo softwarovom). Inak mu SMSky doručené nebudú. Predpokladám, že Odorik v súčasnej dobe nemá žiadnu SW implementáciu pre príjem F-SMS.

Prepínanie medzi textovým F-SMS protokolom a FAXom sa robí zavolaním na číslo 14700 a poslaním "správnej" namodulovanej V.23 správy. Aspoň z O2 pevnej siete to funguje. Len my sa z Odoriku nevieme na to číslo dovolať aby sme si to mohli meniť sami. Keby sa to nejak podarilo, tak v podstate s Maternou by netrebalo nijak komunikovať, každý kto by chcel by si za jednorázový poplatok zavolaním na to "predražené" číslo nastavil formát doručovania SMSiek.
pali
 
Příspěvky: 70
Registrován: čtv 08. srp 2019 20:20:55

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod xsouku04 » ned 28. úno 2021 23:34:01

Tak na číslo 14700 se dá dovolat. Nyní to bylo tak, že to dvakrát zkoušelo přes T-mobile, který to odmítá, ale poté to zkusilo přes dalšího operátora a ten to spojí. Stačilo tedy jen chvilku déle počkat. Je tam slyšet takový ten zvuk podobný faxu/modemu.
Přepnul jsem to, aby to přes T-mobile nezkoušelo, takže je to nyní rychlejší. Prosím zkuste jestli umíte čísla přidávat a odebírat z whitelistu. Přidám nějaký kredit aby jste při tom testování nebyl škodný.
Pokud to bude fungovat, přidáme tuhle možnost pro všechny. Je pravda, že SMS na pevnou jsou sice dražší, ale i tak se to někdy může hodit. A bude to úspornější než posílat celé PDF, případně bychom mohli SMS přesměrovat pomocí další SMS, nebo by tim šlo i řídit nějaké chytré zařízení? Třeba resetovat server. To lze třeba s využitím IVR, nebo jen prozvonění z předem zadaného čísla.
Uživatelský avatar
xsouku04
Administrátor
 
Příspěvky: 7308
Registrován: pát 15. říj 2010 11:11:44
Bydliště: Brno

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod pali » pon 01. bře 2021 0:34:23

Teraz som skúsil z Piccolo HW zariadenia cez Odorik linku poslať SMSku sám sebe na svoje nomadické číslo a prešlo to! Hovor na číslo 14700 sa normálne spojil (ID hovoru: 399716263), modem na druhej strane odpovedal a Piccolo cez hovor poslalo SMSku. Následne za 20s som mal prichádzajúci hovor z čísla 00420+42014700 (ID hovoru: 399716267) a modem z "druhej strany" mi tú SMSku poslal späť. Za hovor na to číslo 14700 to strhlo 3,20 Kč a to trval iba 6 sekúnd. Vyzerá, že na to číslo je minútová tarifikácia.

Takže sa už dá dovolať na to číslo 14700. Vďaka za opravu!

Prepnutie môjho nomadického čísla späť na hlas/fax sa akosi bojím spraviť, nechcem o textový spôsob prijímania prísť :-) To radšej si zakúpim novú linku a nové nomadické číslo (ktoré nebude na whiteliste) a na ňom skúsim aktiváciu.
pali
 
Příspěvky: 70
Registrován: čtv 08. srp 2019 20:20:55

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod xsouku04 » pon 01. bře 2021 0:50:38

pali píše:Prepnutie môjho nomadického čísla späť na hlas/fax sa akosi bojím spraviť, nechcem o textový spôsob prijímania prísť :-) To radšej si zakúpim novú linku a nové nomadické číslo (ktoré nebude na whiteliste) a na ňom skúsim aktiváciu.


Přidal jsem 50 Kč kreditu, aby bylo na testování. A na mobil takto SMS poslat nelze?
Uživatelský avatar
xsouku04
Administrátor
 
Příspěvky: 7308
Registrován: pát 15. říj 2010 11:11:44
Bydliště: Brno

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod pali » pon 01. bře 2021 12:35:37

Urobil som pár testov, odchádzajúce SMSky (=hovory) s HW zariadením Jablotron MT-77 Piccolo pripojeným na Linksys PAP2 ATA bránu, ktorá bola registrovaná na Odorik SIP linku. Prichádzajúce hovory išli na môj program, keďže Piccolo si neporadí s tým číslom 00420+42014700).

Novo registrovaná linka s novým geografickým číslom sa dostala sama na whitelist po dvoch odoslaných SMSkách. Posielanie SMSiek medzi Odorik nomadickým a Odorik geografickým číslom funguje.

Funguje taktiež prepínanie medzi textovým F-SMS doručovaním a FAXovým doručovanám podľa O2 pokynov: https://www.o2.cz/osobni/sluzby-podle-a ... luzby.html

Po manulánom prepnutí na HLAS (teda vyradením z whitelistu) začali SMSky chodiť z čísla 284001000 a prijímané boli Odorik FAXom. Po manulánom prepnutí na TXT začali opäť chodiť z čísla 00420+42014700 v textovej forme. Po prepnutí na TXT prišla už v textovej forme SMSka z obsahom "CLIP: Vase telefonni cislo bylo pridano do databaze pristroju umoznujicich prijimani SMS".

xsouku04 píše:A na mobil takto SMS poslat nelze?


Áno ide :-) A dokonca aj so zachovaným číslom odosielateľa. Takže príjemca s českým mobilom môže na SMSku odpovedať.

Funguje aj posielanie na slovenské mobilné čísla, je potrebné ale číslo zadať vo formáte 00421XXXXXXXXX. Operátor O2-SK ale mení odosielateľa na textový reťazec "Info", takže sa na SMSku odpovedať nedá. SMSka do O2-SK ale prišla do 2 sekúnd.
pali
 
Příspěvky: 70
Registrován: čtv 08. srp 2019 20:20:55

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod pali » pon 01. bře 2021 12:42:26

Takže to celé funguje, nemôžem tomu stále uveriť!

Na strane Odoriku ostáva už doriešiť iba poslednú vec: opraviť normalizáciu čísla u prichádzajúceho hovoru aby sa to zobrazovalo ako 14700 (namiesto 00420+42014700).

Ja niekedy doplním do môjho programu aby vedel SMSky aj posielať a teda aby som vedel aktivovať/deaktivovať službu čisto softwarovo bez nutnosti používať to HW zariadenie na manuálnu aktiváciu.

Všimol som si ešte jeden drobný problém s SMSkami doručovanými v textovej forme: V SMSke je dátum odoslania uvedený o 29 minút dopredu. Takže všetky SMSky prichádzajú z "budúcnosti". Je to asi chyba na strane Materny ale je to detail (dá sa čas posunúť softwarovo). Vo FAXe je dátum uvedený správny.
pali
 
Příspěvky: 70
Registrován: čtv 08. srp 2019 20:20:55

Re: Príjem SMSiek na VOIP čísle v textovej forme

Příspěvekod pali » pon 01. bře 2021 12:48:50

A zabudol som na ešte jednu dôležitú vec týkajúcu sa odosielania. To zariadenie Piccolo má interný timeout po ktorom hovor zloží ak sa nenaviaže. A vadí mu early media, takže je nutné v nastavení odorik účtu úplne vypnúť "oznamovat maximální délku hovoru". Očakáva, že sa ihneď ozve modem a nie hlas. Dalo by sa nejak nastaviť na strane Odoriku aby pri volaní na číslo 14700 bolo úplne vypnuté early media a to oznamovanie dĺžky hovoru? Oznamovanie sa dosť hodí ale je nekompatibilné s týmto druhom modemu.
pali
 
Příspěvky: 70
Registrován: čtv 08. srp 2019 20:20:55

Další

Zpět na VoIP Software

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník